De Diesel Bug

Het jaar van de Diesel Bug

We spreken 2015. Dat was toen Marine Gas Oil eindelijk in lijn kwam met Rode Diesel aan land. Het was toen dat het zwavelgehalte werd verlaagd tot 0,001% of 10 ppm.
Zwavel fungeerde als relatief goede natuurlijke remmer en zonder Zwavel is de Diesel Bug opgebloeid.
Heel veel verhalen steken de kop op over motoren die stoppen vanwege slib in de tanks.

Wat is er gebeurd?

Tot de jaren 1990 kwam brandstof over het algemeen van laagzwavelige “Zoete” ruwe olie.
“Zoete” ruwe olie is nu een stuk schaarser, dus raffinaderijen gebruiken hoog giftige, hoogzwavelige “Zure” ruwe olie.


Dat is op zich geen probleem, zelfs nu men er in slaagt om de dubbele hoeveelheid brandstof uit een vat olie te persen tov de jaren 1990,
dan nog was de gasolie nog steeds geschikt voor gebruik zonder een seconde na te denken.

Toen werd duidelijk dat de hogere zwavel de atmosfeer schaadde en met berichten over zure regen werden regeringen gedwongen er iets aan te doen.
Een programma om het zwavelgehalte stapsgewijs te verlagen werd geïntroduceerd, wat resulteerde in Ultra Low Sulphur Gas Oil (ULSGO) met 0,001% zwavel.

We hadden dus relatief laagzwavelige Sweet ruwe olie die eenvoudige diesel produceerde.
Nu hebben we ruwe olie met een hoog zwavelgehalte.

Dit vereist een veel krachtiger raffinagetechniek die resulteert in het verwijderen van het natuurlijke smeermiddel van de brandstoffen en het vatbaarder maken voor snelle oxidatie en thermische degradatie met een slechte stabiliteit die afzettingen achterlaat op brandstofcomponenten en slib in brandstoftanks.

Waarom hebben we nu problemen?

Het verwijderen van de zwavel heeft ook de “olieachtige” of smerende eigenschappen van de brandstof verwijderd die essentieel zijn om de componenten van het brandstofsysteem gesmeerd te houden.

Vanwege het Bio gehalte is brandstof een stuk hygroscopischer en absorbeert letterlijk water uit de atmosfeer, dit zinkt naar de bodem waar het de broedplaats wordt voor Diesel Bug.

Het verwijderen van de zwavel heeft ook de aromatische verbindingen verwijderd die vroeger hielpen om asfaltenen in suspensie te houden.
Deze asfaltenen agglomereren nu de brandstof snel af als gevolg van de hitte en druk die wordt ervaren tijdens de reis naar de motor en terug naar de tank.
Het resultaat is een teerachtige kleverige slibvorming op de bodem van de tank die eruitziet als Diesel Bug (slijmerig en stringy) maar toch filters blokkeert.

Het verwijderen van de zwavel en het toevoegen van de Bio, die bakolie bevat, heeft ook de brandstof onstabiel gemaakt, waardoor afzettingen in de injectoren achterblijven waardoor ze niet correct functioneren, waardoor het brandstofverbruik, het roken van de motor en het falen van componenten toenemen

Oplossingen

Het beste advies dat we u kunnen geven, is om een brandstofbeheerroutine te hebben.
Of u nu een enkele scheepseigenaar bent of een vloot beheert, dit zou de sleutel tot uw operatie moeten zijn.

Het is in feite geen ingewikkeld proces, het kan worden opgesplitst in 2 eenvoudige stappen.

1. Verwijder het water, via de afvoer of met een ontwateringsapparaat.

2. Doseer met het juiste additief.